Disclaimer

Copyright © 2008 Gokken,

Internet maakt heel veel mogelijk. Via internet kun je in contact komen met mensen over de hele wereld, overal diensten en producten bestellen en informatie die naar jouw wensen is samengesteld ontvangen. Ook gokken.at biedt persoonlijke diensten. Voor die diensten hebben we soms informatie van jou als gokken.at gebruiker nodig. De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om je een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig met die informatie zullen omgaan. Je kunt ons te allen tijden aan deze regels houden.

- Alle rechten voorbehouden. Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website. Ondanks dat deze website met de grootste zorg is samengesteld.

- Adverteerders bij gokken.at kunnen cookies toepassen om de kwaliteit van hun advertentie campagnes te verbeteren. Middels deze cookies is het mogelijk voor hen om bij te houden welke sites waarop ze adverteren door jou zijn bezocht.

- Het downloaden vanaf deze site is op eigen risico. schade ontstaan door het gebruiken, downloaden, inbellen en/of installeren kan niet op ons worden verhaald.

- gokken.at houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.


De Spellen

Om het risico te minimaliseren dat we inbreuk plegen op enig copyright van de door ons opgenomen games hebben we een aantal maatregelen genomen. Middels deze pagina willen we onze gebruikers, of een ieder die hier belang aan hecht, hiervan op de hoogte stellen.

1.We hebben voor het plaatsen van een aantal games toestemming gevraagd en gekregen bij de door ons bekende copyright houders.

2.Een aanzienlijk aantal games mogen zonder enige (rand)voorwaarden op internetsites geplaatst worden, voor een aantal hebben we geen copyright informatie kunnen vinden of kunnen we door algemeen gebruik op het internet deze informatie niet (meer) achterhalen.

3.Sommige games mogen onder speciale voorwaarden worden gebruikt met in achtname van een aantal randvoorwaarden. Aan deze randvoorwaarden wordt, voor zover wij dat zelf kunnen beoordelen, door gokken.at voldaan.

4.We veranderen niets aan de source code van de spellen. Vermeldingen van bijvoorbeeld credithouders, merknamen, of verwijzingen naar websites blijven ongewijzigd.

5.Voor een aantal games wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde deep linking techniek. Hierbij linken we naar het internetadres waar de orginele spel code zich bevindt en wordt de spel code (JAVA, FLASH of SHOCKWAVE) NIET gekopieerd naar de gokken.at server.

We zijn ons bewust van het feit dat deeplinking een onderwerp van discussie is, er is ons echter geen informatie bekend dat dit verboden is (zie artikelen over (deep)linking). We worden tevens gesterkt in deze opvatting door het feit dat deze techniek door zeer veel andere internetsites wordt toegepast.

De wetgeving rond internet ontwikkelingen en toepassingen is nog volop in beweging, waardoor hetgeen wel/niet is toegestaan niet altijd duidelijk is en er ruimte blijft voor eigen interpretatie. Het kan dus voorkomen dat, ondanks onze zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyright houder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoeken we u om contact met ons op te nemen. Dit kan via een mail aan de Webmaster. Indien uw bezwaar redelijk cq begrijpelijk is zal de betreffende game z.s.m. worden verwijderd van gokken.at. Onze ervaring heeft aangetoond dat deze insteek succesvol werkt.

Spelletjes voor Geld spelen

gokken.at is zelf geen aanbieder van kansspelen en heeft slechts het doel de speler te informeren over het bestaande aanbod. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van de door ons gescreende en geselecteerde speelautomaten, casino's. gokken.at is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk over de eventuele gemaakt kosten die zijn ontstaan door het spelen op betaalde kasten/ spelletjes/ casino's en dergelijke. Ons motto is ook Speel verstandig speel ook gratis. Spelers die ervoor kiezen met echt geld te spelen, handelen naar eigen goedvinden en voor eigen risico. Zoals in alle kansspelen, bestaat de kans op verlies bij het inzetten van geldbedragen op een onzekere uitkomst.


Wetgeving kansspelen!

De wetgeving voor kansspelen en gokken op internet kan per land verschillen. U dient zich als speler te houden aan de kansspelenwet van het land waarin u zich bevindt, in alle landen is sowieso Het spelen op spellen voor minderjarigen ten strengste verboden.

Deze site biedt ook informatie over spellen in de Nederlandse taal, maar richt zich niet op spelers uit Nederland, als het gaat om kansspelen waarbij gespeeld kan worden met 'echt' geld. Spelers uit Nederland verwijzen wij door naar de door de staat aangewezen plaatsen.

Bij de huidige Nederlandse wet is het voor mensen uit Nederland NIET toegestaan om te gokken via Internet bij aanbieders van kansspelen, die hiervoor geen vergunning hebben verkregen in Nederland, nogmaals willen wij er u op attenderen dat gokken.at zelf geen aanbieder is van kansspelen maar slechts de speler te informeren over het bestaande aanbod op internet.

Op deze site kunnen verwijzingen voordoen naar spellen op andere sites, waarbij iedereen gratis (zonder inzet) het spel kan spelen, maar waar in sommige gevallen ook een 'play for real' link in voor kan komen. Spelers uit Nederland mogen volgens de huidige Nederlandse wet geen gebruik maken van deze functie.